top bottom
ParallelImage

مدیریت چیزی بیش از ایجاد انگیزه در افراد دیگر نیست.

- لی لاکوکا (یکی از رهبران صنعت خودروسازی جهان و طراح فورد موستانگ)

 

منابع انسانی یکی از وظایف و شغل های سازمانی است که با افراد سروکار دارد. به گفته ویلیام تریسی، Human Resources یا HR، به افرادی گفته می شود که کار می کنند تا سازمان را به فعالیت بیاندازند.

عنوان منابع انسانی بیشتر استخدام و همکاری را به ذهن می آورد و این در حالی است که این تنها یکی از وظایف این بخش بوده و موارد مهمی همچون آموزش، غربالگری، توسعه افراد و ..... جزء وظایف این یخش می باشد.

به طور کلی می توان گفت که یکی از مهم ترین وظایف منابع انسانی به حداکثر رساندن بهره وری کارمندان و در نتیجه رشد و تعالی سازمان می باشد.

در دنیای امروزی و در کسب و کارهای رقابتی و پیچیده امروز،که خلاقیت و نوآوری امری بسیار مهم است، استراتژی ها و تکنیک های مدیریتی نقش مهمی ایفا کرده و باید همواره با تغییرات همگام باشد. در اینجا اهمیت منابع انسانی برای تضمین موفقیت یک سازمان مشخص می گردد.

اهداف منابع انسانی را می توان به صورت زیر عنوان کرد:

  • امور اداری (قوانین، مراحل استخدامی، سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی)
  • اثربخشی سازمانی (طراحی شغل و سازمان، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مشاغل)
  • سرمایه های انسانی (استخدام، انتخاب کارمند، برنامه ریزی)
  • مدیریت دانش (آموزش و مدیریت عملکرد کارمندان)
  • مدیریت پاداش (حقوق، دستمزد، پاداش، مزایا، ارزشیابی)
  • روابط با کارمندان (روابط صنعتی، مشارکتی و ارتباطات)
  • ایمنی، رفاه، بهداشت (ارتقاء سطح فردی افراد در ارتباط با یکدیگر و سازمان)

 

Preloader