top bottom
ParallelImage

مسئولیت اجتماعی گروه GISP

ما بر این باوریم در قبال جامعه و کشور مسئول هستیم و همه ما باید در حوزه اختیارات خودمان به عنوان یک ایرانی تلاش کنیم تا علاوه بر رشد اقتصادی کشور در دیگر حوزه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی برند از جمله محیط زیست، حمایت از مردم، اشاعه فرهنگ سازی و ... فعالیت و اقداماتی را انجام دهیم.

گروه GISP با شعار برند سبز از حامیان بزرگ حفاظت از محیط زیست می باشد و همواره در تلاش است در حد توان خود از این سرمایه حیات بخش حفاظت نماید.

گروه GISP در همین راستا علیرغم تحمل هزینه های بیشتر، تمام نایلون های محصولات خود را تجدیدپذیر استفاده می نماید و همچنین در تمام بسته بندی های محصولات رعایت اصول استاندارد زیست محیطی را رعایت می نماید. همچنین همواره در تلاش است تا با اشاعه فرهنگ استفاده از قطعات اصل، نقش بسزایی در جلوگیری از حوادث و تصادفات جاده ای ایفاء نماید.

Preloader